Logo

Međunarodni dječji festival

Čarobna frula

Redoslijed održavanja polufinala i tonskih proba:

  • I. Polufinale 1.12.2017. u 12,00 sati, tonska proba u 10,00 sati
  • II. Polufinale 1.12.2017. u 18,00 sati, tonska proba u 16,00 sati
  • 1
  • Finale 2.12.2017. u 17,00 sati

Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, Zagreb, Trg S. Radića 4